CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

Thế Giới Đồ Chơi Cho Bé cam kết chính sách vận chuyển nhanh nhất – Chính sách TGĐC-24:

Khu vực
Phương thức Thời gian giao hàng
 Các quận nội thành Hà Nội  Chuyển tiền khi nhận hàng  Nhận hàng trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành đặt hàng
 Chuyển khoản  Nhận hàng trong vòng từ 24 giờ sau khi chuyển khoản
 Paypal  Nhận hàng trong vòn g từ 24 giờ sau khi thanh toán
 Các khu vực thành phố trọng điểm phía Bắc  Chuyển tiền khi nhận hàng  Nhận hàng trong vòng từ 1-3 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng
 Chuyển khoản  Nhận hàng trong vòng từ 1-3 ngày sau khi chuyển khoản
 Paypal  Nhận hàng trong vòng từ 1-3 ngày sau khi thanh toán
 Các tỉnh khác  Chuyển tiền khi nhận hàng  Nhận hàng trong vòng từ 2-4 ngày sau khi hoàn thành đặt hàng
 Chuyển khoản  Nhận hàng trong vòng từ 2-4 ngày sau khi chuyển khoản
 Paypal  Nhân hàng trong vòng từ 2-4 ngày sau khi thanh toán

Lưu ý:

a. Quý khách nằm ngoài địa bàn Hà nội, tuỳ theo đơn hàng sẽ có chi phí vận chuyển phù hợp.

b. Trường hợp Quý khách vắng mặt khi nhận sản phẩm, nhân viên giao hàng sẽ đến một lần nữa nhưng nếu vắng mặt trên 2 lần, Quý khách sẽ phải trực tiếp đến chi nhánh EMS gần nhất để nhận sản phẩm.

X